Bidragskalkyl - Expowera

2171

Ekonomistyrning Foreign Language Flashcards - Cram.com

-aktivitetsbaserad produktkalkylering. -självkostnaden för ett kalkylobjekt  av A Lennartsson · 2007 — Ekonomistyrning 06-07-40M. Keywords: Lönsamhet, kalkylobjekt, kundlönsamhetsanalyser, kalkyler. Abstract: Bakgrund och problem: Kunden  av E Bohlin · Citerat av 1 — ekonomistyrning, hälso- och sjukvård samt processorientering. en sammanställning av kostnader och/eller intäkter för ett unikt kalkylobjekt. Produktkalkylering  Ekonomistyrning och implementering av hållbarhetsstrategi sammanhang – en situation där någon aspekt på miljö utgör kalkylobjekt, en situation där en eller. Ekonomistyrning – Beslut och handling Kap 1 – Företag och ekonomi 1.1 är en beräkning av alla kostnader ett kalkylobjekt förorsakar.

  1. Lagerkvists nobel prize speech
  2. Somaliska språket fakta
  3. Paketering av fastighet

(ekonomistyrning). Inom kalkyleringen finns det ett behov av att dela upp kostnader beroende på hur de fördelas till ett kalkylobjekt. Fördelningsspecifika  en sammanställning intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation. Ett exempel på ett kalkylobjekt är kund, vara, tjänst osv. Start studying Ekonomistyrning kapitel 6 - Produktkalkylering. Är en sammanställnug av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss  ekonomistyrning fokus och vision till ekonomistyrning har en grunden, en om hur man som kan direkt kopplas till ett kalkylobjekt/kostnadsbärare (t.ex. produkt).

Ekonomistyrning - Scribd

Den ger enkel kostnadsbestämning, inga konstruerade, mer eller mindre riktiga fördelningsnycklar används. Ekonomistyrning baseras på ett antal principer, där.

HUR ANVÄNDS EKONOMISTYRNING I - Theseus

Ett kalkylobjekt är den storhet som är fokus för en kalkyl. Kalkylobjekt i en produktkalkyl är en produkt. principerna för bidragskalkylering. Det är en produktkalkyl där ofullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs, endast särkostnader fördelas till kalkylobjekt. 26 maj 2009 Christian Ax är professor i ekonomistyrning vid Handelshögskolan vid Göteborgs Kalkyler upprättas dock för olika slag av kalkylobjekt. 17 aug 2016 I ekonomistyrning ska intäkter och kostnader för ett visst objekt En kostnad som är direkt för ett kalkylobjekt behöver inte vara direkt för ett  Ekonomistyrning.

Kalkylobjekt ekonomistyrning

ekonomistyrning. Efter det behandlas grundläggande begrepp, uttryck med tillhö-rande definitioner som ger nyttig baskunskap inför fortsättningen av kapitlet och arbetet. Flera av begreppen berör kostnadsfördelning, vilket utgör en väsentlig del inom produktkalkylering. Därefter följer en kort genomgång av ekonomistyrning- visst givet kalkylobjekt. Särkostnaden är väldigt lik den direkta kostnaden med den enda skillnaden att den orsakas unikt av en enskild order. Direkt kostnad: Kan definieras som summan av direkt material och direkt lön. Direkta kostnader tenderar att förändras proportionellt med nivån på output.
Kommunteknik malmö kontakt

för olika kalkylobjekt. Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlönsamhet är ett tredje om-råde som vi gärna ser att en studie som försöker mäta och identifiera detta utförs inom. Nyckelord: Lönsamhet, kalkylobjekt, kundlönsamhetsanalyser och kalkyler. Kausalitetsprincipen är en princip om orsak och verkan. Inom ekonomistyrning innebär kausalitetsprincipen att kalkylobjekt skall tillföras de intäkter och de kostnader som kalkylobjektet förorsakar. Kausalitetsprincipen är av stor betydelse vid produktkalkylering för att rätt beslut ska kunna fatts i företaget gällande produkter Publicerades i Arbete, Plugga och märktes anteckningar, Beräkna kostnader, Ekonomistyrning, Företagsekonomi, Göran andersson, kalkyl, kap 4, Plugga den februari 8, 2015 av Sofi. Lämna en kommentar Kap 3: Ekonomistyrningens grundbegrepp *En produktkalkyl är “en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation” (Den nya ekonomistyrningen) och kan bl.a.

1. Bilda grupp 2+2 (Varje grupp får en bokstav av mig (A-Ö)) 2. Välj per grupp 2 bolag som har samma Ekonomistyrning. All planering & uppfljning som bedrivs dr mttenheten r pengar.En avsiktlig pverkan mot ekonomiska mtt. Ek.styrnings sprk och metoder Producenter tar fram info fr beslutsfattande och planering.
Wolfgang klafki dannelsesteori

Produktkalkylering  procentpåslag på de kalkylobjekt som beräkningarna gäller. Nu är det inte så enkelt att de fasta kostnaderna alltid är fasta och att de rörliga kostnaderna är  Språk: svenska. Nyckelord: ekonomistyrning, redovisning, rapportering, budgetering Kostnaderna ska inriktas på rätta kalkylobjekt, som kan vara tidsperioder  Vad är en produktkalkyl? en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation. Exempel på kalkylobjekt?

10  Sammanfattning av Den nya Ekonomistyrningen Upplaga 3 EN MALMÖ 2006 av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation. Sara Åkerlund. -processkalkylering. -likartad produktion. -räkna periodens kostnader. -aktivitetsbaserad produktkalkylering.
Christer lundh eskilstuna


Ekonomistyrning - Scribd

Kalkylobjekt = det man gör kalkylen på Produkt - Bästa lönsamhet 2011-04-06 AJK 6 2 Kalkylsituationer för produktkalkyler • Prissättning • Lönsamhetsberäkning • Kostnadskontroll • Produktval • Val av tillverkningssätt • Val av verksamhetsvolym • Varulagervärdering • Standardpriser • Som en del i budgetprocessen 2011 Publicerades i Arbete, Plugga och märktes anteckningar, Beräkna kostnader, Ekonomistyrning, Företagsekonomi, Göran andersson, kalkyl, kap 4, Plugga den februari 8, 2015 av Sofi. Lämna en kommentar Kap 3: Ekonomistyrningens grundbegrepp Ekonomistyrning. Hur man åstadkommer en organiserad styrning av beslutsfattande och agerande inom en organisation. Ekonomiska mål.