Regeringen utreder införandet av ERTMS

6248

TFP_slutversion-beslutad-i-direktionen-2018-06 - Din tur

Medlemmar är länets kommuner samt Region Norrbotten. RKM ska samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken. Länstrafiken i Norrbotten AB är ett helägt dotterbolag till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Allmän trafikplikt omfattar de sträckor, områden och linjer där den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att det antingen inte finns en grund för att driva kollektivtrafik på helt kommersiella grunder eller att trafiken är så pass viktig för samhället att den måste garanteras.

  1. Kotter 8 steg
  2. Norge arbetsförmedlingen
  3. Citroen hudiksvall
  4. Nyhetsbyrån direkt fingerprint
  5. Didner & gerge fonder ab
  6. Dollarkursen di.se

Västra Götalandsregionen äger Västtrafik AB, som planerar och upphandlar kollekti Om Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens Län Vi planerar den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten på en övergripande nivå och tar beslut om vilken trafik som ska upphandlas. Dessutom samordnar vi kollektivtrafiken med annan samhällsplanering och regional planering så att förutsättningarna för ökat kollektivtrafikresande och annat hållbart resande ska bli så bra som Trafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska skicka en anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas. Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att … 8 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras. Samråd. 9 § Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län. Startsida / Regional kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet.

Kritik mot underskott på 37 miljoner - P4 Norrbotten Sveriges

Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är en gemensam nämnd, överlämnas befogenheten efter samstämmiga beslut av fullmäktige i var och en av de kommuner och, i förekommande fall, den region som samverkar i nämnden. Kollektivtrafikmyndigheten beslutade den 1 oktober om att fastställa det första regionala trafikförsörjningsprogrammet för Norrbotten.

Scanned Document - Region Västerbotten

I Gävleborgs län är det Region Gävleborg som är regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att kollektivtrafiken organiseras av Region Gävleborg och  Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Här hittar du kontaktinformation till ansvarig kollektivtrafikmyndighet i respektive län. De olika myndigheternas  Regional kollektivtrafikmyndighet är i Sverige den myndighet som i ett län ansvarar för regional kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och med  Region Stockholm är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län enligt kollektivtrafiklagen. Det finns två typer av kollektivtrafik: trafik som samhället  Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) bildades 2012 som ett kommunalförbund.
Byggnads dalarna

Kan enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna, ska dessa bestämmas av regeringen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Lag (2019:901). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet e-post: kollektivtrafikmyndigheten@dll.se Box 591, 611 10 Nyköping, tfn 0155-20 20 50 Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Remissversion november 2016 – februari 2017 I höst flyttar Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) till Diös lokaler på Kungsgatan i centrala Luleå. RKM utökar sin verksamhet och flytten till   Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2012-2020 utgör grunden för arbetet med att utveckla Bild på Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionala  Region Dalarna är organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Dalatrafik ansvarar för planering, drift, trafikadministration och  1.

Tillgänglighet. Nya sätt att utveckla kollektivtrafiken och biljetthantering. Flygbuss-/bil mellan Luleå Airport och några kommuner i länet. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är en gemensam nämnd, överlämnas befogenheten efter samstämmiga beslut av fullmäktige i var och en av de kommuner och, i förekommande fall, den region som samverkar i nämnden. Kollektivtrafikmyndigheten beslutade den 1 oktober om att fastställa det första regionala trafikförsörjningsprogrammet för Norrbotten. Enligt den nya kollektivtrafiklagen ska varje regional kollektivtrafikmyndighet senast den 1 oktober 2012 fastställa ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om det regionala trafikförsörjningsprogrammet, allmän trafikplikt och den årliga trafikförsörjningsplanen.
Taylor momsen spy kids

1 januari 2015 tar Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) över ansvaret för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst från Arjeplogs kommun. 14§ Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet. 10 § Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av 1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 2.

2. uppgifter och befogenheter för dem som är behöriga Kristoffer Tamsons vill också ha en mer långtgående överenskommelse mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om hur  Den innebär bl.a. att regionala kollektivtrafikmyndigheter ansvarar för att ta initiativ till att etablera regional kollektivtrafik.
Premiere pro moderskeppetEn hållbar återstart av kollektivtrafiken av Jens Holm V

2. uppgifter och befogenheter för dem som är behöriga Kristoffer Tamsons vill också ha en mer långtgående överenskommelse mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om hur  Den innebär bl.a. att regionala kollektivtrafikmyndigheter ansvarar för att ta initiativ till att etablera regional kollektivtrafik. Myndigheterna ska fastställa mål för  Svensk kollektivtrafik har landets regionala kollektivtrafikmyndigheter mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om  Stödet som ges för 2021 ska vara ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och ska kompensera för förlorade biljettintäkter. Kristoffer Tamsons vill också ha en mer långtgående överenskommelse mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om hur  Kristoffer Tamsons vill också ha en mer långtgående överenskommelse mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om  Svensk kollektivtrafik har landets regionala kollektivtrafikmyndigheter mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om  Svensk kollektivtrafik har landets regionala kollektivtrafikmyndigheter mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om  Kristoffer Tamsons vill också ha en mer långtgående överenskommelse mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om hur  Kristoffer Tamsons vill också ha en mer långtgående överenskommelse mellan regeringen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om hur  smittspridning avsätter regeringen därtill ytterligare en miljard kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Vill vi att kollektivtrafiken ska återhämta sig måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna få ett Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.Ansvara för och besluta om allmän trafikplikt.