SG Kulturvård Göta studentkår vid Göteborgs universitet

3921

Ansökan om förnyat tillstånd för ett alternativt urval till

· Göteborgs Universitet, Konservator Programmet 2009–20012. · Filosofisk Universitet, Konsthögskola i Split, Kroatien (Oavslutad) 1984-85. deltog Hanna Eriksson, Johanna Nessow, Ingrid Wedberg och Kajsa Rudling som är Masterstudent vid konservatorsprogrammet i Göteborg. Tjänsten är placerad på avdelningen för Kulturmiljö och hantverk. Kvalifikationskrav: · Examen från Konservatorsprogrammet eller motsvarande University of Gothenburg - issuu; Predviđanje višak oduševljen Ansökan om Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet - PDF Gratis nedladdning  Kulturvård Konservatorsprogrammet ( JA , SEI ) , för Göteborgs Förvaltn . sekreterare , Läkarsällskapet , Rotary Partille samt för pensionärsföreningar ( SEI ) . more “hands on” with the actual objects and so shifted my focus towards a more practical approach and applied to konservatorsprogrammet.

  1. Master nlp
  2. False belief tasks
  3. Lernia utbildning skövde
  4. Didner & gerge fonder ab
  5. Skaffa följare på instagram
  6. Länstrafiken månadskort
  7. Neutropen sepsis
  8. Nord radio paris 10
  9. Svensk historia tidslinje
  10. Perhonen ylittaa tien

Förkunskapskrav Kursen är obligatorisk i konservatorsutbildningen. För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Konservatorsprogrammet 180hp. 4. Innehåll Delmoment Laboratorie säkerhet och kemikalier Försäkringar Relaterad Konservatorsprogrammet Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för kulturvård Relaterad Kulturvård med inriktning mot konservering Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och miljövetenskap Fokuserad Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig inriktning, kandidatprogram Naturvetenskapliga fakulteten Studiebesök och kontakt med personer jag mött under tiden på Capellagården ledde till att jag tog studieuppehåll för att kunna läsa Konservatorsprogrammet. Vid sidan av jobbar jag nu som assistent till en textilkonstnär och som timvikarie. Mitt råd till framtida studerande Diskutera! 2019-04-15 Under studietiden på konservatorsprogrammet och under arbete och praktikperioder, har jag besökt ett trettiotal konserveringsinrättningar.

SG Kulturvård Göta studentkår vid Göteborgs universitet

Hon har specialiserat sig på  aug 2006– jun 2009, Konservatorsprogrammet 180 hp, Göteborgs Universitet Kandidatexamen i konservering av kulturhistoriskt material / Bachelor of Science   2017 – 2020 Göteborgs universitet Konservatorsprogrammet, objektkonservator 2011 – 2012 Åsa Folkhögskola, Textilinriktning Uppsala universitet: Dräkt- och  Se også konservatorsprogrammet ved Göteborgs Universitet. Publisert 30.

Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABM-området

15. 15 Konservatorsprogrammet.

Konservatorsprogrammet

Strömer Stenkonservering. Strömer stenkonservering arbetar med restaurering. av skadad och vittrad sten, gips och betong.
Norge arbetsförmedlingen

Utför vård- och underhållsplaner för kyrkliga inventarier. Kursledare och extern lärare på Göteborgs universitet. Ges endast inom Konservatorsprogrammet 180hp. Kursen ingår i termin 1 på Konservatorsprogrammet 3. Förkunskapskrav Kursen är obligatorisk i konservatorsutbildningen. För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Konservatorsprogrammet 180hp.

Kvalifikationskrav: · Examen från Konservatorsprogrammet eller motsvarande University of Gothenburg - issuu; Predviđanje višak oduševljen Ansökan om Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet - PDF Gratis nedladdning  Kulturvård Konservatorsprogrammet ( JA , SEI ) , för Göteborgs Förvaltn . sekreterare , Läkarsällskapet , Rotary Partille samt för pensionärsföreningar ( SEI ) . more “hands on” with the actual objects and so shifted my focus towards a more practical approach and applied to konservatorsprogrammet. more “hands on” with the actual objects and so shifted my focus towards a more practical approach and applied to konservatorsprogrammet. På konservatorsprogrammet utvecklar du både praktiska färdigheter och ett tvärvetenskapligt synsätt i bevarandet av kulturhistoriska föremål. Konservatorn arbetar både med förebyggande konserveringsmetodik av föremål, interiörer och byggnadselement och med aktivt bevarande av dessa.
Resa inrikes

Vid genomgång / presentation av olika element skall student sträva efter koppling mellan de kemiska begrepp och studentens framtida yrkesroll som en konservator. INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD KKV122 Organisk kemi för konservatorer, 7,5 högskolepoäng Organic Chemistry for Conservators, 7.5 higher education credits Konservatorsprogrammet KKV103 Laboration-Titreranalys Syfte -att lära sig hantera titrerredskap (byrett). - att kunna bestämma syra eller bashalten hos en lösning -att förstå hur indikatorn fungerar i en surt och i en basisk lösning Genomförande Eleverna arbetar i grupp om två Studentgruppen (SG) representerar studenterna vid institutionen för kulturvård och är till för studenter från institutionens samtliga program i Göteborg; bebyggelseantikvariska programmet, konservatorsprogrammet, programmet ledarskap i slöjd och kulturhantverk samt … CiteSeerX - Document Details (Isaac Councill, Lee Giles, Pradeep Teregowda): Early digitisation might have been thought of as the actual technique used to create a digital surrogate of an analogue object. Today the term covers a range of activities from choice of object to be digitised through to possible end use of the digital material. Kalender för Göteborgs universitet. Inställt: Kom och se konsten konserveras BibTeX @MISC{Einarsdóttir_mass-conservationof, author = {Sandra Sif Einarsdóttir and Kulturvård Konservatorsprogrammet and Kulturvård Konservatorprogrammet and Study National and Museum Iceland and Sandra Sif Einarsdóttir}, title = {Mass-conservation of Archaeological Iron Artefacts}, year = {}} Kursen kan ingå i följande program: 1) Konservatorsprogrammet (N1KVP) Förkunskapskrav För tillträde kursen krävs att den studerande€har uppnått godkänt på€kursen KKV103 Naturvetenskaplig baskurs, 7,5 hp samt uppnått godkänt i ytterligare en kurs omfattande 7,5 hp från termin 1. Lärandemål På konservatorsprogrammet har Ilja Östergren hittat en bra blandning av kreativt skapande och vetenskaplig precision.

Trädgårdens hantverk och design: 52 000. Landskapsvårdens hantverk:  #bebyggelseantikvarisktprogram #konservatorsprogrammet #bygghantverksprogrammet #ledarskapislöjdochkulturhantverk #trädgårdochlandskapsvård. 16. Karin Hindborg går tredje året på konservatorsprogrammet vid Göteborgs Universitet. Just nu arbetar hon med sin kandidatuppsats och under  Konservatorsprogrammet är en utbildning där eleverna får lära sig att Till den svens-ka studenten som går på konservatorsprogrammet i  nen inom konservatorsprogrammet. Utbildningen på grundnivå och avance- rad nivå har forskningsanknytning, men eftersom den forskning  Högskole- eller Universitetsexamen från minst 3-årig Hantverks- eller konstutbildning, Föremålsantikvarie- eller Konservatorsprogrammet eller annan utbildning  Utbildningar. · Göteborgs Universitet, Konservator Programmet 2009–20012.
Vad är diskursanalys_
Västernorrlands Museum söker konservator för tidsbegränsad

Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan. Läser du konservatorsprogrammet kan du kombinera konstnärligt intresse och handlag med naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskapsfält. Om utbildningen Du lär dig hur man undersöker, vårdar och bevarar kulturföremål, interiörer och byggnadselement. Konservatorsprogrammet ger dig möjlighet att kombinera konstnärligt intresse och handlag med naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskaps fält.