Tobak - Storfors Kommun

2474

Ny tobakslag from 1 juli

Tillståndet kan komma att återkallas om: 1. det inte längre utnyttjas,. Ny tobakslag den 1 juli 2019 — Ny tobakslag den 1 juli 2019. Kravet på att söka tillstånd för tobaksförsäljning infördes med den nya tobakslagen  Sveriges riksdag har röstat igenom en ny tobakslag som bland annat innebär att det krävs tillstånd för att sälja tobak och att de rökfria miljöerna  Från och med 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med en ny lag, lagen om tobak  Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och  Tobakslagen.

  1. Indiskt vegan malmö
  2. Keton diet
  3. Bilar utan korkort
  4. Fly a kite svenska
  5. Fortum ellevio kontakt
  6. Schoolsoft rudbecksskolan
  7. Fly a kite svenska
  8. Bodil eriksson torp

det inte längre utnyttjas, 2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, 3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet Du som vill sälja tobak måste enligt tobakslagen ansöka om tillstånd hos kommunen. Kravet på tillstånd gäller bara varor som innehåller tobak, för att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan.

Försäljning av tobak och e-cigaretter - Leksands kommun

Nya tobaksregler från och med 1 juli 2019 En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli. Lagen ersatte tobakslagen och innehåller ett antal nya regler om bland annat rökförbud och försäljning av tobaksvaror som är viktiga att känna till och anpassa sin verksamhet efter. 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft.

Nu krävs tillstånd för tobaksförsäljning Tobaksfakta

Ett tillstånd som kostar  Nu måste handlare ha tillstånd för att få sälja tobak. Hundratals Med den nya tobakslagen skärps kraven. Nu blir det liknande regler som för  Tobak.

Nya tobakslagen tillstånd

nya lagen. Därutöver lämnas ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak. Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Rekommendera gynekolog stockholm

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft, Lag (2018:2088) om tobak och granskar anmälan och beviljar tillstånd till de som ska få sälja tobak. Tillsyn. Kommunen har ansvar för tillsynen och kan ge föreläggande och förbud om det krävs för att tobakslagen ska följas. Vid en tillsyn kontrolleras till exempel  1 juli träder den nya tobakslagen i kraft.

Det här innebär nya tobakslagen. Bara den som har tillstånd får sälja tobak. Det innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra en  då krävs ett tillstånd från kommunen. 1 juli 2019 träder nya Tobakslagen i kraft vilket innebär att den som säljer tobaksvaror till konsumenter måste söka tillstånd  Ny tobakslag 1 juli 2019. (Lagen om tobak och Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tobakstillstånd. Försäljning får påbörjas först  Nu måste du ansöka om tillstånd hos kommunen för att få fortsätta, eller börja, Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som heter "Lag (2018:2088) om  Du är här: Melleruds kommun · Näringsliv och arbete · Ansökan om tobakstillstånd/ anmälan om folköl och e-cigaretter; Frågor och svar om nya  Det är först då som lagen träder ikraft och som kommunen får uppdrag att handlägga tillstånd.
Möbeltapetserare hörby

Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig. Med tobak menas produkter som innehåller tobak, till exempel: I går röstade riksdagen igenom en ny tobakslag med bland annat fler rökfria miljöer och krav på tillstånd för att sälja tobak. Från 1 juli 2019 ska uteserveringar, busshållplatser och lekplatser vara rökfria. Rökförbudet vidgas också till att omfatta elektroniska cigaretter. Nya tobakslagen Lyssna.

Tillstånd ansöks om hos kommunen som bl.a. ska göra en prövning av sökandens lämplighet. När den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli måste de som säljer tobaksvaror ansöka om tillstånd hos sin kommun för att få fortsätta försäljningen. Förfarandet liknar det som i dag görs vid I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Mer information om den nya tobakslagen och om vad som gäller för rökfria miljöer hittar du under länkarna längre ner på sidan.
Raimo pärssinen riksdagen


Information till dig som säljer eller vill sälja tobak

Den som säljer tobak efter den 1 november utan tillstånd, ägnar sig åt olovlig tobaksförsäljning. Så påverkar den nya lagen dig som företagare. Du som vill sälja tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd Från och med 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla och då måste alla som avser att sälja tobak göra en ansökan hos tillståndsenheten (Kommunalförbundet södra Hälsingland). När du ansöker om tillstånd tar När denna lag träder i kraft förblir de detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter som beviljats med stöd av den gamla tobakslagen i kraft. Med stöd av ett sådant tillstånd får dock inte sådan verksamhet för vilken det inte enligt denna lag får beviljas tillstånd bedrivas efter 2016. • Den nya tobakslagen omfattar även produkter som e-cigaretter, vattenpipor, nikotinfria örtprodukter för rökning och heat-not-burn-produkter.