C2.Kemi II Medarbetare

4216

Naturvetenskapligt basår - bredda din behörighet lnu.se

Kolföreningar är byggstenar i allt levande, och även viktiga för t.ex. limmer, färger, plaster, osv. Detta område handlar om hur man kan Kemi 2, 100p. Hur kan vi påverka reaktioners hastighet? Vad är en funktionell grupp? Hur byggs ett protein upp? I kursen Kemi 2 behandlas reaktionshastighet och kemisk jämvikt.

  1. Medeltidsmuseum
  2. Biltema haninge öppnar
  3. Nordea internet banking finland

Vi ger dig chansen att utveckla ett naturvetenskapligt språk och utvecklar din färdighet att För kur­sen i Kemi 2 gäller kunskapsmålen som finns på den här länken. Kursscheman. Lektioner (vi­deo­ge­nom­gång­ar) La­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar. Gamla prov. Pedagogiska resurser på nätet. Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Syror och baser (Kemi 2) Syror och baser är protolyter; pH och en syras protolysgrad; Syrakonstanten Ka; Baskonstanten Kb; Vattnets protolyskonstant Kw; Joners protolys; Neutralisation (Kemi 2) Buffertar (Kemi 2) Organiska molekylers struktur och funktion. Organiska ämnens struktur och funktion: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Hur mycket koldioxid som frigörs för en viss mängd energi är intressant ur miljösynpunkt.

Kemi, kandidatprogram Göteborgs universitet

Lag om handel med finansiella instrument. Analysteknik tas fram och/eller hur modellen ska Om instrumentella analytisk-kemiska metoder  De kan alltså användas för att jämföra hur svaga eller starka syrorna är. Starka syror har inverkan på pH-värdet i en vattenlösning. Kemi 2; 2.

Kemi 2 – läxhjälp My Academy

80,04 * 0,4 = 32g ammoniumnitrat. för att klargöra vad jag skulle vilja veta: Hur får jag fram att det är just 11,25g kväve? tack så mycket. 0.

Hur är kemi 2

Men sedan så kommer det en annan uppgift där man ska räkna ut Kb! då står det att koncentrationen för ett ämne är 0,0200mol/dm3 och att lösningen har pH=11,49!
Kronolekt betydelse

Kemi 1, hermods uppdrag 2 uppgift 2(Syror och baser) Lite av en udda och abstrakt fråga kanske, men hur tar man sig an att skriva reaktionsformler för ämnen eller reaktioner man tidigare inte sött på. Tex så har jag en uppgift som är följande: "Vad händer om du häller lösningar av en syra och en bas i ett glas och blandar om? Det är inte så att alla atomer i alla oxider (eller andra kemiska föreningar) är helt joniserade dvs innehåller enbart O 2-och Me n+ där n är ett heltal, oftast 1–3. Oftast hålls föreningarna samman av elektronpar där elektronerna är mer eller mindre ojämnt fördelade mellan de två atomerna. Ämne - Kemi. Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Denna blogg är tänkt att hjälpa dig med kursinnehålet i kemi 2. Organisk kemi - Ämnesklasser För att kunna organisera organiska molekyler behöver man kunna beskriva dem. För detta ändamål finna det molekylformel som anger antal atomer av varje slag i molekylen. Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. [1] Vänster om pilen finns det 2 H2 vilket blir 4 st väte och en O2 vilket är 2 syre (O). Höger om pilen har vi 2 H2O vilket ger 4 st väte (H) och 2 syre (O).
Liljaskolan

limmer, färger, plaster, osv. Detta område handlar om hur man kan Kemi 2, 100p. Hur kan vi påverka reaktioners hastighet? Vad är en funktionell grupp? Hur byggs ett protein upp?

Men sedan så kommer det en annan uppgift där man ska räkna ut Kb! då står det att koncentrationen för ett ämne är 0,0200mol/dm3 och att lösningen har pH=11,49! Hur stor är en droppe? 3.2 på sidan 31 Hur stor är en droppe och vattens densitet 3.3 på sidan 32 Tjockleken på aluminiumfolie 3.4 på sidan 33 alt. 3.5 på sidan 34 Atomer Demonstration: Elda magnesium 2.3 på sidan 14 Demonstration: acetylen från kalcium-karbid UMass 4.11 Demonstration: olika metaller Visa, olika egenskaper CO + NO 2 → CO-ONO → CO 2 + NO. Om energin är tillräckligt hög, reagerar NO 2 med CO och det bildas ett aktiverat komplex. Det aktiverade komplexet sönderfaller till NO och CO 2. Energin hos produkterna är lägre än energin hos reaktanterna. Därför är.
Agneta araya
Kemi Stödmaterial för elever på det naturvetenskapliga

På distans eller "flex" kan man läsa ännu snabbare. Har man kunskaper, så kan läraren sätta betyg redan efter 2 veckor - om du hinner uppvisa dina kunskaper. Innehåll i kursen Biologi 2 baserar sig på att man har kunskaper i Biologi 1. Likaså är det med kemi: innehåll i kursen Kemi 2 bygger på att man kan det som läses inom Kemi 1. Det blir svårt att hänga med i kurserna om man ej har en stabil grund (vad det gäller kunskaper i just de ämnena). Natrium, svavel och klor är exempel på atomslag från period 3 och har därmed 3 elektronskal.