KVALITETS- RAPPORT

3473

Samhällsprogrammet - Hulebäcksgymnasiet

Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Journalistik, reklam och information 1 100 Journalistik, reklam och information 2 100 Kommunikation 100 Konstarterna och samhället 50 Kultur- och idéhistoria 100 Ledarskap och organisation 100 Samhälle estet är ett exempel där särskild variant har tillämpats. Samhälle är det nationella programmet medan inriktningen estet går utanför programmet. Därmed blir samhälle estet en särskild variant av det samhällsvetenskapliga programmet. Mer om särskild variant hittar du på Skolverkets hemsida. Efter examen från programmet kommer du ha kunskaper för högskolestudier inom främst konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena.

  1. Detektiv filme netflix
  2. Matt royal books in order

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. program. Om utbildningsprogrammet är nytt ska utkast till utbildningsplan och kursplaner bifogas ansökan till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om inrättande och fastställande. Mål (Detta fält kan revideras) I högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning återfinns samtliga examensmål.

Samhällsvetenskapsprogrammet - Bakgrund och

Programmet är 3-årigt och leder till en kandidatexamen i beteendevetenskap med huvudområde inom något av ämnena: psykologi. sociologi; Det ger behörighet till vidare studier på … På programmet utvecklar du din förmåga att reflektera och att kritiskt använda dina kunskaper. Du utvecklar också din samarbetsförmåga och kreativitet. Du lär dig också att arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina studier.

Samhällsvetenskapsprogrammet - Stenungsunds kommun

Du får lära dig om hur samhället är uppbyggt och reflektera över frågor som berör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får även förståelse för internationellt … Examensmål Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

Examensmål och programstruktur. Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se) Programstruktur för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Se mer om Samhällsvetenskapliga programmet i en film från Skolverket. Examensmål för Samhällsvetenskapliga programmet.
Denise rudberg ny bok 2021

Nota. SY. • Stark specialisering kräver särskilda examensmål. m. M ix. Pokki *. Totalt 2500 SP udik 1937. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål.

Beskrivning av de olika kurserna samt ansvarig institution inom Idrottsvetenskapliga programmet fördelade terminsvis. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Journalistik, reklam och information 1 100 Journalistik, reklam och information 2 100 Kommunikation 100 Konstarterna och samhället 50 Kultur- och idéhistoria 100 Ledarskap och organisation 100 Samhälle estet är ett exempel där särskild variant har tillämpats. Samhälle är det nationella programmet medan inriktningen estet går utanför programmet. Därmed blir samhälle estet en särskild variant av det samhällsvetenskapliga programmet.
Senior bemanningsbyrå

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningstaganden med väl  Gymnasieutredaren föreslog egna program. so. 25T-24.

(inget förslag till ett fjärde år i regeringens förslag, arbetet fortsätter). Den ena är en yrkesutbildning – Marina naturbruksprogrammet, och den andra är ett högskoleförberedande utbildning Riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Samhällsvetenskapsprogrammet. Examensmålen för Ekonomiprogrammet anger att programmet ”ska ge kunskaper samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.
Chaplin pizzeria umeå
Program och inriktningar - Lerums Kommun

M ix. Pokki *. Totalt 2500 SP udik 1937.