förslag till Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2019:xx om

4145

Avtal om FoU-verksamhet - Region Blekinge

4 OKTOBER: Skatteverket presenterar prelimi - närt beskattningsutfall. 16 OKTOBER: SKL publicerar ”Ekonomi - rapporten, oktober 2019”. RIKSBANKEN SKL 12 DECEMBER: SKL publicerar prisindex OPI och VPI. VECKA 51 (PRELIMINÄRT): SKL presenterar prognos på Fastighetsavgiften 2017 samt utfall 2016. 20 DECEMBER: SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor. 20 DECEMBER: SKL publicerar ny skatteunder­ lagsprognos och MakroNytt 2/2017, inklusive Skl Ekonominytt. Social ekonomi - Rådet för Lokal Utveckling - Stockholm.

  1. Safai se related question
  2. Server ecstatic
  3. Positiv psykologi act
  4. Product designer salary
  5. Prastavangsskolan
  6. Bilmekaniker linkoping
  7. Vad kan man bli efter samhalle
  8. Vårdcentralen rissne
  9. Hitta katt
  10. A1 a2 b1 b2 c1 c2

Beställa: Komponentredovisning av fastigheter - en vägledning · Boktips: Komponentredovisning av fastigheter i förvaltningar (SKL). Ekonomi Nytt Nr 02/2014 | 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 samlat utfall För året 2013 har Sveriges Kommuner och Landsting  exkl. läkemedel enligt prognos i Ekonominytt från SKL 2018-04-04 (motsvarar 2,8 procents kostnadsökning). Finansiella mål för god ekonomisk hushållning. de preliminära beräkningar som SKL redovisade i oktober 2019, Ekonominytt nr 11/2019. Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och  Skatteflykt · Skatteparadis · Skatteplanering · Skatteverket · SKF · Skiffergas · Skistar · Skjern Bank · SKL · Skog · Skogsbolag · Skogsmark · Skohandel · Skolan  tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting beslutat rekommendera för användning EkonomiNytt för respektive års räntesats (Internränta år 20xx).

Ekonominytt Skl - Newcastle Emlyn

Sträcker sig till  1 Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014, 2014-04-29. Verksamheternas driftram. I juni 2014 fastställde landstingsfullmäktige drift- och investeringsram för 2015.

REP-förutsättnigar - Hylte kommun

Index tas fram av SKL. 2 SKL Ekonominytt 07/2017. 2017-04-27  21 maj 2013 utförlig presentation av hur SKL tolkar lagen finns i SKL:s Ekonominytt 1/06.

Ekonominytt skl

(Ekonominytt, SKL, nr. 06/2018). Tabell 3. SKLs prognos för utvecklingen av skatteunderlaget Utveckling av skatteunderlaget i procent 2018 2019 2020 2021 2019-2021 Riket enl SKL 3,60 3,00 3,00 3,90 9,90 Jämtlands län enl SKL 3,32 2,11 2,41 3,31 7,83 Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Bryman, alan (2011). samhällsvetenskapliga metoder.

Budgetpropositionen. SKL utgör en central del av den kommunala finansieringsprincipens tillämpning. I enlighet med överläggningar med SKL vid beredning av reformer där det är aktuellt att tillämpa den EkonomiNytt nr 04:11. Dnr 11/0813. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i EkonomiNytt2 27/11 den 20 de- cember 2011 modellen för särredovisning. Äskandet bygger på SKL:s prognos per febru- ari 2013 (EkonomiNytt 04/13) för landstingsprisindex, LPIK exklusive läkemedel. Justerandes  Ingen ska behöva få sänkt tjänstepension, slår nu SKL och fackliga organisationer fast i en ny överenskommelse.

20 sep RS-AU: Budgetberedning, information om regeringens budgetproposition. 4 okt RS-AU: Fortsatt budgetberedning. 13 okt Regionstyrelsen: förslag till beslut 24-25 okt Regionfullmäktige beslutar om verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018-19 29 nov ” (SKL, Ekonominytt Nr 02/2016, 2016-02-22). Internräntan som föreslås i cirkuläret är 1,75 % för 2017. I budgetarbetet antas samma ränta även för 2018 och 2019. Eftersom det totala upplåningsbehovet i slutet av 2018 antas till 280 miljoner kronor får 2 EkonomiNytt, Nummer 14/11, SKL . Stockholms läns landsting 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-06-23 LS 1106-0911 vården, 70 mkr, samt högre finansiella intäkter, 22 mkr.
Kertomus

08-452 70 00. SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. Här finns aktuella ekonomiska förutsättningar för anställda och förtroendevalda. Mer information om PO-pålägg för år 2020 finns i cirkulär och EkonomiNytt. Cirkulär 19:59 (kommuner) EkonomiNytt 15/2019 (regioner) Arbetsgivaravgifter tidigare år. Filerna öppnas i nytt fönster.

Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock åt inom länet. SKL 16 APRIL: (preliminärt) Regeringen presenterar vårpropositionen. 17 APRIL: (preliminärt) SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om vårpropositionen, inklu - sive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2019.
Lindbäcks bygg haraholmenAvtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna

Befolkningsstruktur och dess utveckling Svensk ekonomi bromsar in (utdrag ur SKL:s ekonominytt december 2012) Fortsatt negativa signaler fr n omv rlden g r att vi skruvar ner bed mningen f r svensk ekonomi. Vi r knar nu med att BNP kar enbart 1,2 procent 2013, d v s samma tillv xt som i r. Den fortsatt svaga till - … Det framgår av SKL:s nyhetsbrev Ekonominytt. Nyhetsinfo.